تماس با ما

قزوین خیابان فردوسی شمالی

02833342060

admin@dehkhodahospital.com


    ارتباط با ما

    آدرس : قزوین خ فردوسی شمالی

    تلفن : ۰۲۸۳۳۳۴۲۰۶۰

    پست الکترونیک : admin@dehkhodahospital.com