منشور حقوق بیمار

  • دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است .
  • اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد .
  • حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود .
  • ارائه خدمات سلامت بايد مبتني براحترام به حريم خصوصي بيمار ( حق خلوت ) و رعايت اصل رازداري باشد .
  • دسترسي به نظام كارامد رسيدگي به شكايات حق بيماراست .

نمودار سازمانی

بازدید

رسالت و ارزش ها

بازدید

گالری تصاویر

بازدید

 ارتباط با ما

آدرس : قزوین خ فردوسی شمالی

تلفن : ۰۲۸۳۳۳۴۲۰۶۰

پست الکترونیک : admin@dehkhodahospital.com