بیمارستان های استان قزوین، در انتظار «مانور انتقال ایمن نمونه های عفونی»

بیمارستان فوق تخصصی دهخدا > داغ کردن  > تخصصی  > بیمارستان های استان قزوین، در انتظار «مانور انتقال ایمن نمونه های عفونی»

بیمارستان های استان قزوین، در انتظار «مانور انتقال ایمن نمونه های عفونی»

از آنجایی که یکی از وظایف مهم آزمایشگاه های حوزه بهداشت – درمان، اقدامات تشخیصی با کیفیت و به هنگام در زمان بلایا، فوریت ها و بحران های طبیعی و انسان ساخت است، وزارت بهداشت، به منظور بررسی آمادگی سیستم آزمایشگاهی کشور در برخورد با این وقایع احتمالی، مانوری در حیطه نمونه گیری و ارسال أمن و ایمن نمونه های عفونی آزمایشگاهی برگزار می کند. امسال نیز در اقدامی مشترک بین معاونت درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مقدمات انجام این مهارت آزمایی فراهم می شود.

میرشمس الدین حسینی، مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت و امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین در همین خصوص گفت: این تمرین مهارت آزمایی بر اساس یک سناریوی ارسال شده از وزارت بهداشت از محلی که هر یک از بیمارستان های استان می تواند باشد، تعیین خواهد شد و سرعت و کیفیت عملکرد مناسب دانشگاه از اولین برخورد با موارد اضطراری، مبنای ارزیابی دانشگاه در اجرای مانور است.

حسینی در ادامه گفت که به منظور هماهنگی دو حوزه بهداشت و درمان در این مانور و آموزش مبانی برخورد با نمونه های عفونی و انتقال أمن آنها، نشستی با حضور نمایندگان آزمایشگاه های دو حوزه مذکور تشکیل و در خصوص نمونه برداری صحیح و انتقال أمن نمونه های حاصل از بیماری های عفونی منتقله از راه های تنفسی (مانند سل و سیاه سرفه)، آب و غذا (مانند وبا و بوتولیسم)، تب های خون ریزی دهنده (مانند تب کریمه کنگو و ابولا) به حاضران آموزش داده شد.

گفتنی است، زمان و محل اجرای این مانور هنوز اعلام نشده و طی یک پیام فوری از سوی وزارت بهداشت اعلام و مهارت هر یک از دانشگاه ها در برخورد با عوامل عفونی همه گیر احتمالی، سنجیده می شود.

administrator
administrator
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت