پرسشنامه سنجش میزان رضایت بیماران بستری

بیمارستان فوق تخصصی دهخدا > پرسشنامه سنجش میزان رضایت بیماران بستری

مراجعه کننده گرامی:
با سلام و آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای شما خواهشمندیم با پاسخ های دقیق به سوالات زیر مسئولین بیمارستان را در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده یاری فرمایید.

آیا قبلا در این بیمارستان بستری بوده اید؟
بلهخیر

جنسیت :
آقاخانم

میزان تحصیلات :
بیسوادزیر دیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانس و بالاتر

آیا بیمه هستید ؟
بلهخیر
نوع بیمه :
خدمات درمانیتامین اجتماعیبیمه روستایینیروهای مسلحکمیته امدادسایر موارد

نحوه بستری در بخش :
معرفی پزشکاورژانسیانتقالی از سایر مراکزدرمانگاه

سوالات :

۱-میزان رضایت شما از عملکرد واحد پذیرش بیمارستان چگونه است؟
خوبمتوسطضعیف

۲-دریافت اطلاعات ضروری و پاسخ دهی به سوالات بیماران و همراهان آنان را در زمان پذیرش چگونه ارزیابی می کنید؟
خوبمتوسطضعیف

۳-میزان رضایت شما از مدت زمان فبل از بستری شدن و انجام مراحل اداری بستری شدن چگونه است؟
خوبمتوسطضعیف

۴-وضعیت بهداشت و نظافت محل بستری ( نظافت اتاق ها، فضای عمومی، تمیزی تخت ها و البسه، سرویس های بهداشتی) شما چگونه است؟
خوبمتوسطضعیف

۵-وضعیت اتاق بستری و امکانات آن ( سیستم احضار پرستاران، تخت، البسه، پتو، ملحفه، پرده، پاراوان، سیستم گرمایش و سرمایش، نور، تهویه و سیستم بهداشتی) را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوبمتوسطضعیف

۶-میزان دسترسی به موقع شما به پزشک معالج یا جانشین وی در زمان نیاز را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوبمتوسطضعیف

۷-نحوه برخورد و رفتار پزشکان معالج را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوبمتوسطضعیف

۸-نحوه برخورد و رفتار کادر پرستاری بیمارستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوبمتوسطضعیف

۹-رعایت حریم بیمار حین اقدامات درمانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوبمتوسطضعیف

۱۰-ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد بیماری و سیر درمان را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوبمتوسطضعیف

۱۱-ارزیابی شما از کیفیت، تنوع غذایی و رعایت رژیم غذایی بیمار به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف

۱۲-ارزیابی شما از وضعیت تامین ملزومات پزشکی مورد نیاز در داخل بیمارستان به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف

۱۳-سرعت انجام مراحل ترخیص را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوبمتوسطضعیف

۱۴-در صورت مراجعه به واحد مدیریت، رضایتمندی شما از این واحد به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف

۱۵-در صورت مراجعه به دفتر پرستاری، رضایتمندی شما به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف

۱۶-میزان رضایتمندی کلی شما از این بیمارستان به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف

کادر مامائی و بلوک زایمان

۱۷-میزان رضایت شما از نحوه برخورد و رفتار مامای بلوک زایمان به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف

۱۸-میزان رضایت شما از نحوه مراقبت های قبل از زایمان به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف

۱۹-میزان رضایت شما از تشویق جهت ادامه روند زایمان طبیعی به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف

۲۰-میزان رضایت شما از مراقبت های بعد از زایمان به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف

۲۱-میزان رضایت شما از همکاری پرسنل جهت شروع زودهنگام شیردهی به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف

۲۲-میزان رضایت شما از رعایت شرایط بهداشتی نوزاد به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف