پرسشنامه سنجش میزان رضایت بیماران سرپایی

بیمارستان فوق تخصصی دهخدا > پرسشنامه سنجش میزان رضایت بیماران سرپایی

مراجعه کننده گرامی:
با سلام و آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای شما خواهشمندیم با پاسخ های دقیق به سوالات زیر مسئولین بیمارستان را در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده یاری فرمایید.

آیا قبلا در این بیمارستان بستری بوده اید؟
بلهخیر

جنسیت :
آقاخانم

میزان تحصیلات :
بیسوادزیر دیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانس و بالاتر

آیا بیمه هستید ؟
بلهخیر
نوع بیمه :
خدمات درمانیتامین اجتماعیبیمه روستایینیروهای مسلحکمیته امدادسایر موارد

نحوه بستری در بخش :
معرفی پزشکاورژانسیانتقالی از سایر مراکزدرمانگاه

سوالات :

آزمایشگاه

۱-نحوه برخورد و رفتار پرسنل آزمایشگاه
خوبمتوسطضعیف

۲-انجام بموقع آزمایشات تشخیصی (آزمایش خون ، ادرار ، مدفوع)
خوبمتوسطضعیف

۳-مهارت نمونه گیر
خوبمتوسطضعیف

تصویربرداری

۴-نحوه برخورد و رفتار پرسنل رادیولوژی
خوبمتوسطضعیف

۵-انجام بموقع رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن
خوبمتوسطضعیف

داروخانه

۶-نحوه برخورد و رفتار پرسنل داروخانه
خوبمتوسطضعیف

۷-طول مدت انتظار برای دریافت دارو
خوبمتوسطضعیف

۸-راهنمایی و توضیح در مورد نحوه استفاده از داروها
خوبمتوسطضعیف

۹-فراهم بودن داروهای تجویز شده
خوبمتوسطضعیف

درمانگاه

۱۰-نحوه برخورد و رفتار پرسنل درمانگاه
خوبمتوسطضعیف

۱۱-طول مد انتظار (لطفاً نام درمانگاه ذکر شود)
خوبمتوسطضعیف

۱۲-رعایت نوبت جهت ویزیت
خوبمتوسطضعیف

۱۳-حضور بموقع پزشک متخصص در ساعت اعلام شده
خوبمتوسطضعیف

پاسخگویی

۱۴-در صورت مراجعه به واحد مدیریت، رضایتمندی شما از این واحد به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف

۱۵-در صورت مراجعه به دفتر پرستاری، رضایتمندی شما به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف

۱۶-میزان رضایتمندی کلی شما از این بیمارستان به چه صورت است؟
خوبمتوسطضعیف