پرسشنامه سنجش میزان رضایت بیماران

بیمارستان فوق تخصصی دهخدا > پرسشنامه سنجش میزان رضایت بیماران

 

مراجعه کننده گرامی:
با سلام و آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای شما خواهشمندیم با پاسخ های دقیق به سوالات زیر مسئولین بیمارستان را در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده یاری فرمایید.

آیا قبلا در این بیمارستان بستری بوده اید؟

بلهخیر

جنسیت :

آقاخانم

میزان تحصیلات :

بیسوادزیر دیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانس و بالاتر

آیا بیمه هستید ؟

بلهخیر
نوع بیمه :
خدمات درمانیتامین اجتماعیبیمه روستایینیروهای مسلحکمیته امدادسایر موارد

نحوه بستری در بخش :
معرفی پزشکاورژانسیانتقالی از سایر مراکزدرمانگاه

نگهبانی و پذیرش :

۱-نحوه برخورد نگهبانان بیمارستان
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۲-نحوه برخورد و رفتار پرسنل پذیرش
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۳-طول مدت انتظار از زمان تشکیل پرونده تا انتقال به بخش
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۴-وجود راهنمایی های لازم در بدو ورود به بیمارستان
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

پزشک معالج

۵-نحوه برخورد و رفتار پزشک معالج
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۶-مهارت و تجربه پزشک در تشخیص بیماری
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۷-دسترسی آسان به پزشک در مواقع نیاز
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۸-ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد بیماری و سیر درمان
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۹-توصیه های پزشک معالج قبل از ترخیص
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۱۰-گوش کردن به سوالات شما و انجام راهنمایی های لازم
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

کادر پرستاری

۱۱-نحوه برخورد و رفتار پرسنل پرستاری
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۱۲-تجربه و مهارت پرسنل پرستاری ( رگ گیری ، پانسمان و ... )
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۱۳-کنترل مرتب شما توسط پرستار ( فشار خون ، دماسنج و ... )
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۱۴-فراهم بودن و نحوه توزیع دارو
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۱۵-آموزش به بیمار
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۱۶-پاسخ سریع به زنگ احضار پرستار
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۱۷-توضیح درباره کارهایشان قبل از انجام آن
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۱۸-رعایت حریم بیماران حین انجام اقدامات پرستاری
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

خدمات پاراکلینیکی(تشخیصی)

۱۹-نحوه برخورد و رفتار پرسنل آزمایشگاه
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۲۰-انجام بموقع آزمایشات تشخیصی ( آزمایش خون ، ادرار ، مدفوع )
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۲۱-مهارت نمونه گیر
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۲۲-نحوه برخورد و رفتار پرسنل رادیولوژی
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۲۳-انجام بموقع رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۲۴-انجام بموقع آندوسکوپی ، برونکوسکوپی
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

داروخانه

۲۵-نحوه برخورد و رفتار پرسنل داروانه
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۲۶-طول مدت انتظار برای دریافت دارو
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۲۷-راهنمایی و توضیح در مورد نحوه استفاده از داروها
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۲۸-فراهم بودن داروهای تجویز شده
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

محیـط و خدمات بخـش

۲۹-نحوه برخورد و رفتار کارکنان خدماتی
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۳۰-وضعیت نظافت و تمیزی اتاق بیمار
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۳۱-وضعیت نظافت و بهداشت سرویسهای بهداشتی
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۳۲-تعویض لباس ، ملافه و پتو
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۳۳-سکوت و آرامش در بخش
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۳۴-امکانات رفاهی(تلویزیون،صندلی،آبسردکن،تلفن،روشنایی،تخت،زنگ احضار پرستار)
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۳۵-وضعیت سرمایش و گرمایش اتاق بیمار
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۳۶-کیفیت و نحوه توزیع غذا
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۳۷-رعایت رژیم غذایی
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۳۸-امکانات رفاهی برای همراه بیمار
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۳۹-ساعت و برنامه ملاقات روزانه
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

ترخیص

۴۰-نحوه برخورد و رفتار مسئول ترخیص
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۴۱-طول مدت انتظار باری ترخیص
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۴۲-رعایت نوبت در زمان ترخیص
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

آیا تحت عمل جراحی قرار گرفته اید ؟
بلیخیر

اتاق عمل جراحـی

۴۳-نحوه برخورد و رفتار پرسنل اتاق عمل
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۴۴-زمان انتظار جهت انجام عمل جراحی
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۴۵-ارائه آگاهی های لازم پیش از عمل جراحی
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

آیا به درمانگاه تخصصی مراجعه کرده اید ؟
بلیخیر

درمانگاه

۴۶-نحوه برخورد و رفتار پرسنل درمانگاه
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۴۷-طول مدت انتظار ( لطفا نام درمانگاه ذکر شود )
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۴۸-رعایت نوبت جهت ویزیت
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۴۹-حضور بموقع پزشک متخصص در ساعت اعلام شده
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

آیا در بلوک زایمان بستری بوده اید ؟
بلیخیر

کادر مامایی و بلوک زایمان

۵۰-نحوه برخورد و رفتار مامای بلوک زایمان
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۵۱-نحوه مراقبتهای قبل از زایمان
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۵۲-تشویق جهت ادامه روند زایمان طبیعی
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۵۳-نحوه مراقبتهای بعد از زایمان
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۵۴-همکاری پرسنل برای شروع زودهنگام شیردهی
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۵۵-تعویض بموقع لباس و ملافه
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

۵۶-رعایت شرایط بهداشتی نوزاد
راضی هستمنظری ندارمناراضی هستممورد نداشت

بیمارستان

۵۷-در صورت مراجعه به دفتر مدیریت از این واحد رضایت دارید ؟
بلیتا حدودیخیرمورد نداشت

۵۸-در صورت مراجعه به دفتر پرستاری از این واحد رضایت دارید ؟
بلیتا حدودیخیرمورد نداشت

۵۹-آیا در صورت نیاز مجدد به بستری خود یا یکی از نزدیکان مایل هستید دوباره به این بیمارستان مراجعه کنید ؟
بلیتا حدودیخیرمورد نداشت

۶۰-آیا از خدمات ارائه شده توسط بانک رضایت دارید ؟
بلیتا حدودیخیرمورد نداشت

۶۱-آیا بطور کلی از این بیمارستان رضایت دارید ؟
بلیتا حدودیخیرمورد نداشت