دکتر علیرضا گلچینی

بیمارستان فوق تخصصی دهخدا > دکتر علیرضا گلچینی

برد تخصصی جراحی عمومی

آدرس مطب : خیابان خیام شمالی ، ساختمان پزشکان رازی ، طبقه دوم

روزهای هفته :

ساعات کاری :

شماره تماس مطب : ۰۲۸۳۳۳۳۸۲۳۳

شماره همراه : -----------